Blackjacki põhistrateegia

Põhistrateegia kirjelduse leiad alljärgnevast tabelist, kus ühes reas on välja toodud mängija kaartide punktisumma ja ühes veerus diileri avatud kaart. Neile kahele väärtusele vastav sümbol määrab kindlaks strateegia, mis on mängija jaoks kõige soodsam. Tabel on jagatud “kõvadeks”(hard) summadeks, “pehmeteks” (soft) summadeks ja paarideks. Allpool on loetletud kõik mängija võimalikud käigud:

H on Hit (kaartide juurde võtmine)

S on Stand (seismine)

P on Split (poolitamine)

DD on Double (duubeldamine – kui see pole lubatud, siis Hit)

H/P on Hit (kaartide juurde võtmine – kui seep ole lubatud siis split)

H/R on Hit (kaartide juurde võtmine – kui seep ole lubatud siis surrender)

S on Surrender (loobumine – kui see pole lubatud, siis Hit)

Tabelis kirjeldatud põhistrateegia on mõeldud Ameerika Blackjacki jaoks, mida mängitakse vähemalt nelja kaardipakiga. Diiler seisab alati 17ne peal, duubeldamine on võimalik ka pärast poolitamist ja loobuda on võimalik mis tahes kaardi korral.

Optimaalsed otsused

Kogusummade 12 kuni 16 puhul võtab mängija uue kaardi tavaliselt siis, kui diileri kaart on 7 või suurem. Erandiks on punktisumma 12, sel juhul võtab mängija uue kaardi ka siis, kui diileril on 2 või 3.

Diileri jaoks kõige halvemad avatud kaardid on 5 ja 6. Taolisel juhul on väga tõenäoline, et tema punktisumma on suurem kui 21. Me saame selle olukorra enda kasuks pöörata, kui duubeldame panuse pehmele kombinatsioonile – kuni pehme 18ni. Kogusumma 18 on suhteliselt kõrge, seega võib uue kaardi võtmine tunduda riskantne, kuid see on parim lahendus.

Paaride puhul ei poolitata kunagi kahte kümmet. Üheksad poolitatakse ainult siis, kui diileril on 7, 10 või äss. Kaheksad poolitatakse alati, välja arvatud Euroopa vormi puhul – sel juhul võetakse uus kaart ainult 10 või ässa vastu. Kõige vähem poolitatakse neljasid. See paar jagatakse kaheks ainult siis, kui diileril on 5 või 6.

Loobumist tuleks võimaluse korral kasutada ainult siis, kui mängija punktisumma on 16 ja diileril on 9, 10 või äss. Kui mängija punktisumma on 15, siis soovitatakse loobuda ainult diileri 10ne korral.

Panust kahekordistatakse kõige sagedamini siis, kui mängija käsi on 10 või 11. Duubeldamine on taolises olukorras kindlasti soovituslik, välja arvatud juhul, kui diileril on 10 või äss – siis tuleks lihtsalt uus kaart võtta. Üheksa korral tuleks panus kahekordista juhul, kui diileri käsi on 3, 4, 5 või 6.

blackjacki strateegia algajale

Kuidas põhistrateegiat kasutada

Nagu näha, koosneb põhistrateegia lihtsatest reeglitest. Kui otsustad mängida, peaksid neid reegleid käepärast hoidma. Vastava tabeli saad avada oma telefonis või välja printida. Samuti ei peaks liiga keeruline olema ka selle meelde jätmine.

Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb alati kontrollida konkreetse Blackjacki mängu reegleid. Erinevate reeglite mõju põhistrateegiale ei ole siiski väga suur. Kõige lihtsam viis põhistrateegia meeles pidamiseks on harjutamine ja õigete käikude kordamine nii kaua, kuni need muutuvad rutiinseks. Algajatele soovitame tasuta Blackjacki mänge virtuaalse rahaga – neid võid leida meie tasuta mängude sektsioonist.